2011 Pionki

Hala sportowa i kościół św. Barbary – 10-13.11.2011


Na hali sportowej zgromadziło się około tysiąca osób z całej Polski. Były to osoby zaangażowane w Katolicką Odnowę w Duchu Świętym: świeccy, księża i zakonnice. Przyjechały też osoby chore z nadzieją na uzdrowienie fizyczne i psychiczne. Trzydniowe rekolekcje dały owoc w postaci uformowania liderów Nowej Ewangelizacji, czyli bardzo licznego grona osób, które podejmą się głoszenia Dobrej Nowiny w swoich środowiskach.
 

Tłumy ludzi wzięły też udział w otwartej dla wszystkich Mszy Świętej z modlitwą o uzdrowienie i adoracją Najświętszego Sakramentu. Miała ona miejsce w niedzielę w kościele pod wezwaniem świętej Barbary w Pionkach. Obszerna świątynia nie mogła pomieścić wiernych. Ojciec John głosił zaś Słowo Boże i mówił ludziom o tym, że mają kochać bliźniego jak siebie samego i angażować się w życie własnej parafii.
 

Rekolekcje zorganizowała wspólnota Jezus Żyje z Pionek, przy akceptacji biskupa radomskiego Henryka Tomasika i współudziale księdza Sławomira Płusy, diecezjalnego koordynatora Odnowy w Duchu Świętym.