2012 Koszalin

Koszalin - rekolekcje II stopnia - 16-18.07.2012

 

Osoby, które w ubiegłych latach brały udział w rekolekcjach ewangelizecyjnych zgromadziły się, by ponownie w atmosferze modlitwy i uwielbienia zatrzymać się nad Słowem Bożym i odkryć dary, którymi obdarza je Duch Święty, aby podjąć posługę w swoich wspólnotach. O.John nauczał na temat darów Ducha Świętego, osobistej relacji z Jezusem i wzrastania w świętości. 

 

Rekolekcje można obejrzeć na www.dobremedia.org