2012 Pionki

Pionki - rekolekcje ewangelizacyjne dla świeckich - 13-15.07.2012

 

Po raz kolejny odbyły się rekolekcje w Pionkach, tym razem na boisku szkolnym zgromadziło się ponad tysiąc osób, by słuchac Słowa Bożego, modlić się i uwielbiać Jezusa. O.John ukazywał z mocą czym jest Królestwo Boże pośród nas. Wzywał wszystkich do wejścia we wspólnoty, by tam na codzień wzrastać w zyciu duchowym.