2013 Czarne

4-6.03.2013 Zakład Karny - Czarne

 

Kilkuset więźniów przez te trzy dni mogło uczestniczyc w rekolekcjach na terenie Zakładu Karnego. 

Wieczorami natomiast odbywały sę Msze Święte w kosciele parafialnym, które gromadziły wielu parafian oraz osoby z okolicy.