2015 Chojnice

Chojnice - 2-4.02.2015

 

Były to kolejne już rekolekcje w Chojnicach przygotowane przez Wspólnotę Dzieciątka Jezus. Przebiegały pod hasłem: "Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i głosili odważnie Słowo Boże".

O.John nauczał o Duchu Świętym, o świadectwie, które mamy składać o Jezusie, o głoszeniu Jego Słowa innym ludziom i o mocy obecności Ducha Świętego w naszych sercach.