2015 Żywiec - katedra

Żywiec - 26.04.2015 - katedra Narodzenia NMP

 
 
Ok. 1000 osób zgromadziło się w katedrze na wspólną modlitwę. O.John głosił kazanie i modlił się o uzdrowienie. Spotkanie to było wpisane w ewangelizację żywiecczyzny.