2016 Ostrołęka

Ostrołęka - 6-8.06.2016

 

Na hali sportowej odbyły się trzydniowe rekolekcje. O.John nauczał o Miłosierdziu Bożym i wartości przyjmowania sakramentów swiętych.