2016 Toruń

Toruń - 10-12.06.2016

 

W hali Arena Toruń odbyły się trzydniowe rekolekcje, które zgromadziły ponad 2000 osób. Rekolekjce zorganizowała wspólnota Posłanie. Nauczanie dotyczyło Roku Miłosierdzia Bego i łaski Boga, którą otrzymujemy w Jezusie Chrystusie.